Sorkka - Rekisteröinti

Maatilatunnus Eviran järjestelmässä. Käytetään tietojen raportoinnissa Eviralle

Yksi tai useampi sähköpostiosoite, mihin järjestelmän ilmoitukset lähetetään. Jokainen osoite omalla rivillä

Yhteyshenkilö

Hoitava eläinlääkäri