Sorkka.fi -toiminnanohjausjärjestelmä nopeuttaa ja helpottaa teurastamon työtä

Sorkka.fi tekee eläintunnusten ja teurastietojen raportoinista Eviralle automaattista. Se hoitaa tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa ja esittää raportit. Sorkka.fi helpottaa myös eläintuottajan työtä!

Eviran raportointi automaattisesti

Eläintuottaja syöttää teurastettavien eläinten tiedot Sorkkaan helpolla työkalulla. Teurastuksen yhteydessä niihin lisätään teurastiedot lihaksikkuus- ja rasvaluokkineen. Sorkka lähettää tiedot tarkistuksen jälkeen suoraan Eviran rekisteriin.

Teurasraportit eläintuottajalle

Teurastuksen jälkeen eläintuottaja saa sähköpostiinsa ja omaan hallintasivuunsa teurastuksen tulokset eriteltyinä. Mukana on teuras- ja tuloutusraportit, joita pystyy myöhemminkin tarkastelemaan.

Sorkka toimii kaikilla laitteilla

Sorkkaa voit käyttää tietokoneilla, tableteilla ja kaikilla älypuhelimilla. Sorkkaan on yhdistettävissä esimerkiksi kaikki puntarit, tarratulostimet, digitaaliset korvamerkkilukijat ja kylmiöiden automaattinen lämpötilaseuranta.